Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

KTO JE SPRÁVCA?

Podnikám pod menom Janka Cintulová, IČO: 51 182 521, so sídlom Kpt Jána Rašu 1879/31  841 01 Bratislava-Dúbravka a som zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 110-261802.

Prevádzkujem webové stránky www.mimoriadna.sk.  Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, ja určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

AKO MA MOŽETE KONTAKTOVAŤ?

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle +421 903 492 802 alebo na e-mail: cintulovajanka@gmail.com.

PREHLASUJEM

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov splňujem zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, a zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a preto:

  • budem spravovať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVÁVANIA

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov): 

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje (fakturačné údaje a kontaktné údaje) potrebujem k plneniu dohody (napr. poskytnutie predaja a služieb s tým súvisiacich, predaj testovacích balíčkov, predaj kozmetických prípravkov, atď.).

Vedenie účtovníctva
keď sa stanete mojím zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem na to, aby som splnila zákonnú povinnosť pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing - zasielanie newslettera a písomných informácií
Vaše osobné údaje (e-mail meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailu a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných informácií. Keď ste mojim zákazníkom, posielam Vám to tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že Vás moje novinky a tipy z oblasti kozmetiky a poradenstva zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam Vám tieto newslettery len na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

Pokiaľ narazím na zaujímavú tvorbu niekoho ďalšieho, súvisiaceho s mojim oborom, rada Vám jeho prácu v e-mailu odporučím.

Fotografie a video záznamy zo seminárov
Na niektorých mojich živých akciách - školeniach, seminároch, online kurzoch… robím aj fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie používam následne v propagačných materiáloch, predovšetkým na webu. Video záznam slúži následne potom všetkým účastníkom online kurzu k pozretiu. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine pokiaľ by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Pokiaľ by ste na záznamoch nechceli byť, dajte mi vedieť na moje kontaktné údaje pred usporiadaním živej akcie.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

COOKIES

Tento web pre správne fungovanie, štatistické a marketingové funkcie využíva súbory cookies. Viac informácií o ich spracovaní a použití nájdete na tejto stránke.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránim osobné údaje v maximálne možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov.

ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

K Vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na danné spracovávanie špecializujú a sú v súladu s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

SmartSelling - aplikácia pre komunikáciu, web a fakturáciu, provízny systém
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics
Účtovník

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využívať ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovávania.  Sľubujem Vám však, že v takomto prípade pri výbere, budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovávania ako na sebe.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: cintulovajanka@gmail.com.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložím v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo Vaše osobné údaje budú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzkujem spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu údajov.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že Vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Takže potrebujem mať k dispozícii 30 dní.

Právo na výmaz

Vaším ďalším právom je právo na výmaz. Nechcem na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymaže všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, ako napr. musím zaevidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem moc rada, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newslettera a obchodných informácií

E-maily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami Vám zasielam len ak ste môj zákazník na základe vášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam Vám ich iba na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujem si Vás uistiť že moji zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení ich záväzkových vzťahov so mnou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnym iným tretím stranám.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.5.2018